• Advies en Begeleiding

  • Accountancy en Belastingen

  • Beheer en Management

Over SELECT bv

SELECT bv is in 1984 door Han Hagen statutair opgericht in Bussum.
Het kantoor is gevestigd aan de Vuurvlindermeent 22 te Hilversum.

Ons uitgangspunt

SELECT bv heeft als uitgangspunt dat wij elk probleem of uitdaging tot het onze maken. Met onze expertise en langdurige ervaring kunnen wij u de weg aangeven die leidt tot de oplossing van het probleem dan wel de weg om de uitdaging te realiseren.

Bij elk probleem / uitdaging bestaat de eerste fase uit het inventariseren van de gegevens die een rol kunnen spelen. Vervolgens worden deze gegevens geordend en geprioriteerd en aansluitend worden de oplossingsrichtingen - met de verschillende consequenties - in kaart gebracht, waarna de begeleidingsfase begint die tot de oplossing / realisatie leidt.

Onafhankelijk

SELECT bv is geheel onafhankelijk. De retourprovisie die - in de meeste gevallen - wordt verkregen bij afgesloten verzekeringen / hypotheken wordt voor 100% doorgestort naar de opdrachtgever, die immers SELECT bv betaalt voor de te verrichten diensten. Met meerdere partijen werden afspraken gemaakt waardoor een korting wordt verkregen op de 'normale' hypotheekrente.

Voor de begeleiding van startende ondernemers en minder draagkrachtige particulieren hanteert SELECT bv een gematigd tarief.

Voor een afspraak of aanvullende informatie kunt u contact met ons opnemen.