• Advies en Begeleiding

 • Accountancy en Belastingen

 • Beheer en Management

Advies en Begeleiding

Ondernemen is niet eenvoudig en de kans is groot dat u vroeg of laat tegen problemen aanloopt. Wij zien het als een uitdaging om u daarbij te ondersteunen. Dankzij onze ervaring kunnen wij u helpen bij het maken van de juiste beslissingen.

Onze aandachtsgebieden

SELECT bv heeft ervaring met het onderstaande:

Oprichtingen

 • Oprichten van eenmanszaken.
 • Oprichten van vennootschappen via een aan SELECT bv gelieerd notariskantoor (Rijksbredius in Naarden en Bussum).
 • Oprichten van samenwerkingsverbanden, zoals VOF en Maatschap (onderhands of notarieel).

Hypotheken, verzekeringen en pensioenen

 • Advisering op het gebied van verzekeringen en pensioenen.
 • Advisering en begeleiding in de aankoop van onroerend goed (inclusief de hypothecaire lening. Ook in geval een 'normale' hypotheek niet tot de mogelijkheden behoort).

Advies en begeleiding

 • Advies en begeleiding van een franchiseorganisatie.
 • Vermogensanalyse/reorganisatie persoonlijke financiën en advies inclusief estate planning (vererving).
 • Begeleiding van het opstellen van testamenten.
 • Mediation bij echtscheidingen en zakelijke ontvlechtingen.
 • Advies en begeleiding bij fusies en ontvlechtingen van bedrijven.
 • Advies en begeleiding bij de out/insourcing van salarisadministraties (pakketanalyse).
 • Analyse van de opbouw van administratieve systemen/Administratieve organisatie. Voorstellen ter verbetering/stroomlijning.
 • Advies/opzet/begeleiding van equity programs (opties en bonussen).
 • Advies en begeleiding van arbeidsvoorwaarden bij het aangaan van arbeidscontracten inclusief pensioen en fiscale consequenties.
 • Het adviseren en begeleiden van buitenlandse werknemers in Nederland met betrekking tot fiscale zaken in Nederland en het thuisland.
 • Advies en begeleiding bij faillissementen (hoe de privé-situatie daar buiten te houden c.q. de weerslag te minimaliseren).
 • Advies en begeleiding bij het doorstarten van bedrijven na een faillissement.

Overige zaken

 • Opstellen van - al dan niet onderhandse - overeenkomsten op het gebied van financieringen, leningen, overnames, ontvlechtingen, participaties, enzovoort.
 • Een veelheid van opdrachten op verschillende gebieden; onkostenvergoedingen, leaseauto’s, PC-privé, spaarregelingen, levensloopregeling, pensioenen, telefoonkostenvergoedingen, beleggingen, oudedagsvoorzieningen, enzovoort.
 • Reconstructie aandelenemissie van een multinational.
 • Advies en begeleiding van een aantal nieuwbouwprojecten.
 • Meerjaren advisor of the board van een multinational.